hlavný tréner

> MATEJ MAYS

kondičný tréner

> ŠTEFAN ČUVALA PhD

doktorand na fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor športová edukológia - špecializácia kondičný tréning

magister na Fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na učiteľstvo - špecializácia telesná výchova a výchova k občianstvu

certifikát: kondičný tréner I. triedy, získaný na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

gymnastický tréner

> IVAN VARGOVSKÝ

fyzioterapeut

> ROBERT BEZÁK

mentálny tréner

> MICHAELA BEDNÁRIKOVÁ

testovanie zdravotného stavu

> SPORTMED KLINIKA

© 2016 Samuel Jaroš | born for snowboarding