hlavný tréner

> MATEJ MAYS

_B7W7004
_B7W3901
_B7W8453
_B7W7672
_B7W6530
_B7W7555
_B7W8494
_B7W6111us
_B7W6173

kondičný tréner

> ŠTEFAN ČUVALA PhD

doktorand na fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor športová edukológia - špecializácia kondičný tréning

magister na Fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na učiteľstvo - špecializácia telesná výchova a výchova k občianstvu

certifikát: kondičný tréner I. triedy, získaný na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

gymnastický tréner

> IVAN VARGOVSKÝ

fyzioterapeut

> ROBERT BEZÁK

mentálny tréner

> MICHAELA BEDNÁRIKOVÁ

testovanie zdravotného stavu

> SPORTMED KLINIKA

© 2016 Samuel Jaroš | born for snowboarding

_B7W8494